Generalforsamling Hellevad Vandværk A.m.b.a.

                                         Hotel Kløver ES den 27. februar 2018 kl. 1930

Generalforsamling i Hellevad Vandværk A.m.b.a.

Dagsorden

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Pkt. 4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag.

Pkt. 6 Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

                                    på valg er:

                                   Uwe Fix (modtager ikke genvalg).

                                   Søren Jessen.

                                   Leo Luff.

Pkt. 7 Valg af revisorer.

                                   på valg er:

                                   Lars Hansen og Tove Carstensen.

Pkt. 8 Eventuelt.

Generalforsamling i Lokalhistoriskforening i Borgerhuset i Rødekro onsdag d. 21. februar kl. 19.30

                           Klik på billede for at gøre det stort.

  Hellevad Brandværn ca.1942. Øverst fra venstre: ?, Johannes Callesen, ?, ?, Post, Jakob Hansen. Skomager, Christian Jepsen, Vognmand, Lorenz Lorenzen, Tømrer, Jens Wollesen. Stående fra venstre: landmand, Rasmus Roth. ?, vejmand, Johannes Lund. ?, ?, ?, snedker, Peter Nielsen, barber, Villy Clausen. bager, Andreas Wandahl. Siddende fra venstre: Bygmester Jørgen Siewertsen, Landmand, Jens Groth Christensen. Kromand, Jørgen Nielsen. Slagter, Fritz Jacobsen, Handelsmand, Peter Hansen. Telegrafbestyrer, Peter Andresen. ?,