Generalforsamling

 Beboerforeningen for Hellevad og omegn

 afholder ordinær  generalforsamling

 Dato: Torsdag den 2. februar 2017 kl. 1930

Sted: Hellevad Børnehus – Multirummet, kom og hør lidt om de aktiviteter vi arbejder med, og vær med til at få indflydelse på, at vi får en positiv udvikling i vort lokalsamfund.

Ønsker borgerne i og omkring Hellevad fortsat at have en beboerforening, så mød op! vi mangler emner til bestyrelsen. I en forening har alle pligt til at lade sig opstille for en periode af længere eller kortere varighed.

Vi er vært med kaffe og lidt godt til ganen.

                  Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent

 2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 3.  Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.

 4.  Bekendtgørelse af kontingent for 2017.

 5.  Indkomne forslag.

 6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:   

          Jes Melbye

          Lisbeth Bang-Olsen

          Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

         Hertil skal opstilles minimum 4 kandidater.

   7.  valg af revisor.

     På valg er:         

     Peter Jacobsen

    8.  Eventuelt.

 Forslag som ønskes behandlet skal indsendes skriftligt til formanden mindst 8 dage i forvejen til Formand: Birger Wollesen, Hovedgaden 1, Hellevad mail info@holger-wollesen.dk